MUSEU DEL VI (2)
MUSEU DEL VI (2)

IMAG0800
IMAG0800

MUSEU DEL VI (3)
MUSEU DEL VI (3)

MUSEU DEL VI (2)
MUSEU DEL VI (2)

1/4

RIUDECANYES

Rehabilitació de la Cooperativa per convertir-la en Museu de l’Oli al carrer dels Dilluns, 70 de Riudecanyes.

MUSEU DE L'OLI

AGOST 2014 - FINALITZAT