00-PORTADA
00-PORTADA

01-PLANTA
01-PLANTA

04-LLAMINA 2
04-LLAMINA 2

00-PORTADA
00-PORTADA

1/4

TARRAGONA

Rehabilitació de la fàbrica de tabac de Tarragona com a nou Centre de Cultura.

TABACALERA

PRESENTACIÓ SETEMBRE 2017