top of page

RIERA DE GAIÀ

P.A.U. 1R

EN FASE D'APROVACIÓ

L’objectiu és modificar l’àmbit de delimitació del Pla de Millora Urbana d’ Industries Sedó - La Riera, del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Riera de Gaià.

Es proposa incorporar un solar edificat per tal de millorar la connectivitat del nucli urbà a l’interior de l’àmbit del projecte, de manera que es manté l’edifici actual excepte la planta baixa on es preveu un pas de vianants per facilitar l’accés a la zona d’equipaments.

bottom of page