top of page

Peritatges

Informes estructurals

Legalitzacions

INFORMES I DICTAMENS

Projectes d'inici d'activitat

Legalització d'activitats

Resposta esmenes administratives

LLICÈNCIA D'ACTIVITATS

Sol·licitud de certificats urbanístics

Recursos a l'administració

Informes de legalització

INFORMES I CERTIFICATS URBANÍSTICS

Inspeccions estructurals (ITEE)

Certificacions energètiques (CEE)

Cèdules d'habitabilitat (CH)

TRÀMITS

bottom of page